English
 SATILIK JETLER HELİKOPTERLER HURDA UÇAK SATIŞI
 
 

UÇAK SAHİP DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKEN BELGELER

 Tescil Müracaat Formu
 Noter huzurunda düzenlenmiş "Satış Sözleşmesi" ve bu Sözleşmeden doğan vergi,harç v.b. makbuzları
 Varsa Noter Onaylı Eski İşletme Anlaşması Feshi
 Vergi İlişik Kesme Belgesinin Aslı
 Noter Onaylı İmza Sirküleri
 Noter Onaylı Yeni İşletme Anlaşması
 Satış Faturası
 Finansal Kiralama Yoluyla geçici ithali yapılan hava araçları için BDDK’dan uygunluk yazısı.
 Seferberlik Görev Emri Sicil Fişi.
 Döner Sermaye Bedeli
 Sigorta ( uçağın 3. şahıs mali mesuliyet sorumluluğu işleticisine aittir)
 Tescil Sertifikasının Aslı

 

Commodity Trade   Evrakları
 

1. NC-ND Anlaşması imzalama: Alıcı, oparatör ve broker arasında NC-ND Agreement (Geri Dönülemez ve Değiştirilemez Ticaret Anlaşması) imzalanır. Bu anlaşma ile birlikte; alıcının, aracının ve satıcının bütün maddi ve manevi hakları ICC bünyesinde ve uluslararası uyuşmazlık mahkemesinde güvence altına alınmış olur. NC-ND imzalamış taraflar, sadece  birbirlerine diğer evrakları gönderebilir. Bir başkasına evrak göndermek suç teşkil eder ve satıcı tarafından kara listeye alınırlar. Aracılara ödenecek komisyonlar da bu anlaşma ile garanti altına alınır.
 

2. LOI (Letter of Intend)/ICPO (Irrevocable Coorperate Purchase Order): Niyet mektubunuzu veya Satınalma Siparişinizi satıcı tarafına gönderirsiniz. Böyle ilk süreç başlar.
 

3. FCO (Full Coorperate Offer): Satıcı tarafı bir satış teklifi hazırlar alıcıya  gönderir. Bu süreç 72 saati geçmemelidir.
 

4. BCL: FCO'yu imzalayan son alıcı, bu belgeyi BCL (Bank Capability Letter) denilen Banka Teminat Mektubu ile birlikte satıcı tarafına gönderilir. BCL, mutlak surette dünyada itibar gören 50 bankadan birinden alınmalıdır.
 

5. Draft Contract: Son alşma metni olan bu evrağı, onaylanmış FCO ve BCL'yi alan satıcı hazırlar ve alıcı tarafına gönderir.
 

6. Proforma Invoice:

Son onay mekanizması olarak alıcıya onay için gönderilir.
 

7. POF (Proof of Fund) ve POP (Proof of Product): Alıcı ve satıcı bankaları arasında satılan malın varlığının ve satış için kullanılacak ücretin varlığının ispatı için kullanılır.
 

8. Havaaracı Teslimi: Bundan sonra uçak veya helikopterin sevkiyatı başlayabilir.

 
 

UÇAK SATIŞ  / İTHALAT PROSEDÜRÜ ( MEVZUAT)

 
Hava aracı (Uçak, helikopter vd) nasıl satın alınır?
Uçak satış, uçak alış ve uzun süreli kiralamada izlenecek prosedür aşağıdaki evrakın sunulması ile başlar.
 
SATIŞ GÖRÜŞME TALEBİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
Alıcının Satıcıya Sunması Gereken Dosya İçeriği
 
1-LOI: Letter of Intend ( Antetli kağıtla sipariş talebi geçme)
2-MANDATE: (Karar defteri kararı)
3-POF: (Banka yeterlilik yazısı, Banka Referans mektubu)
3-Copy of National Identity Card or Passport (Kimlik)
4-Company documentation:
a-Original and photocopy of the Chamber of Commerce and Industry Registration document (should not be older than 6 months)   (Oda belgesi)
b-Current Tax Certificate photocopy ( Vergi levhası)
c-Signature circular, (Sirkü)
d-Trade Registry Gazette original + photocopy (Sicil gazetesi)
e-Bank account statements showing the account activities for the past 3 months (Certified) (3 aylık banka ekstresi)
f-Company Seal  (Kaşe)
 
 
 
 
KAMUSAL PROSEDÜR (Tescil Dosyası)
 
UÇAK İTHALTI

§ Tescil Müracaat Formu
§ Gümrük Müdürlünün  Uçak kati ithali yazısı
§ Uçak Gümrük Giriş Beyannamesi
§ Sigorta ( Hava aracının 3. şahıs mali mesuliyet sorumluluğu işleticisine aittir)
§ Tescilden Düşme Belgesi
§ Export Sertifikası
§ Uçak  İthal Uygunluk Yazısı Örneği
§ Fatura nüshası.
§ Max. Take off ağırlığının gösterildiği Uçuş El Kitabı ilgili sayfası
§ Noter huzurunda düzenlenmiş "Satış Sözleşmesi" ve bu Sözleşmeden doğan vergi,harç v.b. makbuz.
§ Tescil İşaretinin ve Bayrağın Uçak  Üzerinde Görülecek Şekilde Önden Ve Yandan Fotoğrafları
§ Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Örneği
§ Noter Onaylı İmza Sirküleri
§ 2. el, kullanılmış Uçak için Dış Ticaret Müsteşarlığının Sahibi Adına  uygunluk yazısı örneği
§ Noter onaylı İşletme ve Bakım Anlaşması
§ Seferberlik Görev Emri Sicil Fişi
§ Döner Sermaye Bedeli
 
 
thal İşlemleri
Türkiye’ye herhangi bir ülkeden hava aracı ithal etmek isteyen hava aracı işleticisi/sahibi SHT-M Talimatı gereklerine uygun olarak, insansız hava aracı ithal etmek isteyen herhangi bir şahıs, işletme veya kurum SHT-İHA Talimatı gereklerine uygun olarak ve sivil hava aracında kullanılmaya mahsus sivil hava aracı parçaları ithal etmek isteyen şahıs/kuruluşlar ilgili Gümrük Müdürlüğüne sunulmak üzere hava aracı parçası ithal izni başvurusu yapar.
 
 
Hava Aracı İthal Teknik Uygunluk Yazısı Verilmesi
Türkiye’ye herhangi bir ülkeden hava aracı ithal etmek isteyen hava aracı işleticisi/sahibi SHT-M Talimatı Tablo-58 M.A.904 (a) (4) gereklerine uygun olarak, ilgili Gümrük Müdürlüğüne sunulmak üzere ithal teknik uygunluk başvurusu yapar.

Başvuru Sırasında Gereken Belgeler

Hava aracının üreticisi, tipi ve seri numarası bilgilerini içeren, hangi Gümrük Müdürlüğüne yazı yazılacağını belirten Başvuru Yazısı
EASA, FAA, TCCA, veya ANAC tarafından onaylı tip sertifikası ve teknik data listesi
Hava aracının ithal edildiği ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından ülkemize hitaben son 6 ay içerisinde düzenlenmiş olan “İhraç Uçuşa Elverişlilik Belgesi/Sertifikası” veya eşdeğer bir doküman veya yeni hava aracı ise hava aracının üreticisi tarafından yayınlanan uygunluk belgesi (EASA Form 52, vb.)
Onaylı veya onaya sunulan bakım programı kapsamında gerekli tüm bakım faaliyetlerinin SHY-M Yönetmeliği şartlarına uygun olarak servise verilmiş olmasını sağlamak üzere yapılan/yapılacak köprüleme bakımına (bridging check) ait bilgi ve detayları içeren bir rapor
İthalatçı Bilgileri (Vergi No, Kimlik No, vb.)
Gümrükleme İşleminin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü
İthalatı istenen ürün için GTIP numarası,
Hizmet Bedeli Dekontu

 

 •      SHY M Yönetmeliği
 •  SHT M Yönetmeliği
 •  

   

  Sivil Hava Aracında Kullanılmaya Mahsus Sivil Hava Aracı Parçaları için İthal İzni Verilmesi
  Türkiye’ye herhangi bir ülkeden sivil hava aracında kullanılmaya mahsus sivil hava aracı parçaları ithal etmek isteyen şahıs/kuruluşlar ilgili Gümrük Müdürlüğüne sunulmak üzere hava aracı parçası ithal izni başvurusu yapar.

  Bu kapsamda başvuru yapacak şahıs/kuruluşların SHT-Tedarik Talimatı doğrultusunda yetkilendirilmeleri gerekir. Tüm sivil hava aracı işletmeleri ve sahipleri, onaylı bakım kuruluşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları bu Talimat kapsamında yetkili sayılır ve Genel Müdürlüğe başvuruları uygun kabul edilir.

  Başvuru Sırasında Gereken Belgeler

  Hava aracı parçalarının üreticisi, tipi, parça ve seri numarası, vb. bilgileri ile gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) numaralarını içeren, hangi Gümrük Müdürlüğüne yazı yazılacağını belirten Başvuru Yazısı
  Parçaların adı, tipi, adedi, vb. bilgileri içeren Fatura aslı ya da onaylı kopyası
  Fatura içeriğinde yer alan parçaların uygunluk belgeleri (EASA Form 1, FAA Form 8130–3, Certificate of Conformity – CoC, vb.)
  Hizmet Bedeli Dekontu


   
   
  FİNANSAL KİRALAMA  ( GEÇİCİ İTHAL) İLE  UÇAK ALMAK

  § Tescil Müracaat Formu
  § Gümrüğün Havacılık Genel Müdürlüğüne  hitaben Uçak  geçici ithal yazısı
  § Hava aracının Gümrük Giriş Beyannamesi
  § Sigorta ( Uçak  3. şahıs mali mesuliyet sorumluluğu işleticisine aittir)
  § Tescilden Düşme Belgesi
  § Export Sertifikası
  § Max. Take off ağırlığının gösterildiği Uçuş El Kitabı ilgili sayfası
  § Uçak  İthal Uygunluk Yazısı Örneği
  § Tescil İşaretinin ve Bayrağın Uçak  Üzerinde Görülecek Şekilde Önden Ve Yandan Fotoğrafları
  § Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Örneği
  § Noter Onaylı İmza Sirküleri
  § BDDK’nın uygunluk yazısı ve Finansal Kiralama Sözleşmesi
  § Türkiye’de Yerleşik Finansal Kiralama ise “Düzenleme Şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesi” Aslı
  § Varsa İpotek Kaydı (Tarafların noter onaylı imza sirküleri veya vekaletleri)
  § Seferberlik Görev Emri Sicil Fişi
  § Döner Sermaye Bedeli
   
  KİRALAMA YOLU İLE YURT DIŞINDAN UÇAK GETİRMEK

  § Tescil Müracaat Formu
  § Gümrüğün  Uçak geçici ithal yazısı
  § Uçak  Gümrük Giriş Beyannamesi
  § Sigorta ( Hava aracının 3. şahıs mali mesuliyet sorumluluğu işleticisine aittir)
  § Tescilden Düşme Belgesi
  § Export Sertifikası
  § Max. Take off ağırlığının gösterildiği Uçuş El Kitabı ilgili sayfası
  § Uçak  İthal Uygunluk Yazısı
  § Tescil İşaretinin ve Bayrağın Uçak  Üzerinde Görülecek Şekilde Önden Ve Yandan Fotoğrafları
  § Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Örneği
  § Noter Onaylı İmza Sirküleri
  § Noter Onaylı Kiralama Sözleşmesinin Aslı
  § Varsa İpotek Kaydı (Tarafların noter onaylı imza sirküleri veya vekaletleri)
  § Seferberlik Görev Emri Sicil Fişi
  § Döner Sermaye Bedeli  Tescil İşlemleri
  Bir taşınır veya taşınmazın üzerinde bir ayni hakkın kurulması için ilgili taşınır veya taşınmazın kütüğüne yapılması gerekli kayda tescil, bu kaydı yapma fiiline tescil etmek denirken bu kayıtların tutulduğu kütüğe de sicil denilmektedir. Burada ayni hakkı ise taşınır veya taşınmaz üzerinde doğrudan doğruya egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar olarak tanımlayabiliriz.

  Bir hava aracının bir ülkeye ait olarak millileşme özelliğini kazanabilmesi ülke sivil havacılık otoritesi siciline kaydedilmesi gerekir. Ayrıca bir gerçek veya tüzel kişinin ayni hak sahibi olabilmesi ve üçüncü kişilerin de bu hak üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için sicile kayıt gereklidir. Bu paragraf bize aynı zamanda neden sicil kaydı oluşturulması gerektiğini genel olarak belirtmektedir.

  Yukarıdaki paragrafta belirtilen taşınır veya taşınmaz olarak geçen ifadenin Sicil Müdürlüğü’ndeki karşılığı sivil hava araçlarıdır. Yani Sicil Müdürlüğü’nde sadece sivil hava araçları kaydı üzerinde işlem yapılmaktadır. Fakat bir sivil hava aracının kaydı düşünüldüğünde hava aracına ait çok geniş yelpazede kayıt türü ortaya çıkmaktadır. Bu kayıtlar hava aracının kimlik bilgilerinden teknik bilgilerine veya uçuş bilgilerine kadar uzanmaktadır. Fakat Sicil Müdürlüğü’nün kapsamına giren kayıt türü ise hava aracının kimlik bilgisi diyebileceğimiz kayıttır.
   
   
  Hava araçlarına verilecek tescil işareti için öncelikle tescil işareti rezervi yapılması gerekmektedir. Tescil İşareti Rezervi, hava aracının Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydedilmeden önce tescil milliyetini ve tescil işaretini belirlemek üzere verilir.

  Ülkemize getirilmesi planlanan herhangi bir hava aracının, ülkemizde kullanacağı tescil işaretinin hava aracı sahibi tarafından önceden belirlenip Genel Müdürlüğümüze bildirilmesine ve ilgili tescil işaretini başvuru sahibi için rezerv etmesi işlemine tescil rezervi denmektedir. Tescil rezerv işleminden önce hava yolu işletme ruhsatına sahip olan işletmeler hava aracını filolarına ekleyebilmek için “filoya hava aracı ekleme” genelgesi şartlarını yerine getirerek Operasyon Şubesi tarafından düzenlenmiş izin yazısını almalıdırlar.

  Hava araçları, ICAO Annex-7’ye göre tescil edildiği ülkeye ait bayrak ve tescil işaretini üzerinde taşımak zorundadırlar. Her hava aracının kendine ait bir tescil işareti olur ve bir tescil işareti aynı anda birden fazla hava aracı tarafından kullanılamaz. Tescil işareti bir kez kullanılmaktadır bu nedenle bir tescil işareti başka hava aracı için kullanılmamaktadır.

  Bu nedenle ülkemize getirilecek hava aracı için kullanılacak tescil işaretinin, uygun olup olmadığının belirlenmesi ve bu işaretin o hava aracı yurda gelinceye kadar muhafaza edilmesi için planlamanın ilk aşamalarında rezerv edilmesi gerekmektedir.

  Tescil işareti ulusal işaretten sonra hava aracı sınıflarına göre,

  Ultralight/Microlight için U harfi,
  Balon için B,
  Helikopter için H,
  Zirai amaçlı için Z ve
  Planörler için P harfi ile başlayan

  üçlü kombinasyonlardan seçilmelidir. Belirtilen bu hava araçları için tahsis edilen harflerin dışında kalan diğer harfler genel hava aracı sınıfları için kullanılmalıdır. İnsansız hava araçları için tescil işareti “I” harfi ile başlayıp, sıralı rakam ile devam eder.

  Rezerv İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

  Hava aracı sahibi veya noter onaylı vekâlet verilen şahıs tarafından imzalı dilekçe
  Rezerv Başvuru Formu
  Tüzel kişilerin ticari unvanı, sermaye ve ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
  İmza Sirküleri (Gerçek Kişiler; Noter Onaylı İmza Beyanı – Tüzel Kişiler; Noter onaylı İmza Sirküleri)
  Türkiye’de Yerleşik Finansal Kiralama Şirketleri tarafından temin edilen hava aracının kiracısının ticari unvanı, sermaye ve ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
  Gerçek kişilerin noter onaylı nüfus cüzdanı örneği
  Havayolu şirketleri için “filoya hava aracı ilave etme“ olur yazısı
  Hizmet tarifesinde yayımlanan Hizmet Bedeli
  Taahhütname (Hava aracı sahibi yurtdışında ise Finansal Kiralama yada Adi Kiralama yöntemiyle temin edilecek ise Taahhütname belgesi gerekmez)
   
   
  Bir hava aracının yolcu ve yük taşımaksızın, satın alınması veya kiralanmasında tescil işlemleri yapılmadan yurda getirilmesi maksadıyla yapılacak uçuşlar için düzenlenen sertifikadır.

  Türk Sivil Hava Aracı Sicili’ne kaydedilmek üzere yurda giriş yapacak hava araçları, yurda gelişi esnasında yapacakları ferry uçuş için ya rezerv ettirmiş oldukları Türk tescil işareti ile veya gelecekleri ülkenin tescil işareti ile Türkiye’ye gelirler. Ferry uçuş Türk tescil işareti ile yapılacaksa hava aracı için geçici tescil sertifikası düzenlenir. Çünkü hava araçları uçuş müsaadesi alırken hava aracına ait tescil sertifikasını ilgili yerlere beyan etmek zorundadır.

  Geçici Tescil Sertifikası İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

  Satın alma ise hava aracı sahibi veya noter onaylı vekalet verilen şahıs tarafından imzalı dilekçe
  Sınır Ötesi Kiralama ise hava aracı işleticisi yetkilisi tarafından imzalı dilekçe
  Tescilden terkin ( De-registration) belgesi Tescilden terkin (de-registration) belgesinin bir önceki ülke sivil havacılık otoritesinden temin edilmesi gerekmektedir.)
  Export sertifikası
  “Maximum Take Off” ağırlığının gösterildiği Uçuş El Kitabı ilgili sayfası (AFM sayfası)
  Ferry Uçuşu kapsayan sigorta sertifikası (3. Şahıs ve Mali Mesuliyet Sigortası)
  Hizmet Tarifesinde yayımlanan Hizmet Bedeli
   
   

   İlk Defa Türk Sivil Hava Aracı Siciline Kaydedilecek Hava Araçları İçin Tescil Sertifikası Düzenlenmesi

  Yurt dışından geçici veya kati ithali gerçekleştirilmesi planlanan hava araçlarının Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydedilmesi işlemidir.

  Sicile kayıt başvurusunda dikkat edilecek hususlar:

  İktisap şeklinin satın alma olması halinde;
  Sözleşmenin aslı
  Devir senedi (Bill of sale) aslı
  Sözleşmeden doğan damga vergisi makbuzunun bir örneği
  Türkçe dışında bir dilde hazırlanması halinde sözleşmenin ve devir senedinin noter onaylı tercümesi
  Sözleşmeyi imzalayan tarafların imza sirküleri asılları
  Sözleşmeyi imzalayan tarafların yetkili olduğuna dair Apostilli Yetki Belge asıllarının “teknik açıdan ithal uygunluk” yazısından önce Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,
  İktisap şeklinin adi kiralama olması halinde;
  Adi kiralama sözleşmesinin aslı
  Türkçe dışında bir dilde hazırlanması halinde sözleşmenin noter onaylı Türkçe tercümesi
  Sözleşmeyi imzalayan tarafların imza sirküleri asıllarının ve Apostilli Yetki Belgeleri
  İktisap şeklinin finansal kiralama olması halinde;
  FİDER tarafından onaylanan finansal kiralama sözleşmesi ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak üst yazı ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
  Hava aracının sahibi veya noter onaylı vekâlet verilen şahıs tarafından imzalı dilekçe
  Tescil Müracaat Formu
  Gümrük Müdürlüklerinin Genel Müdürlüğümüze hitaben gönderdiği hava aracı kati ithal yazı aslı
  Hava aracının Gümrük Giriş Beyannamesi.
  Tescilden düşme belgesi (de-registration)
  Export sertifikası
  Hava aracının ithali için uygunluk yazısı örneği
  Maksimum kalkış ağırlığının gösterildiği uçuş el kitabı ilgili sayfası
  "Satış Sözleşmesi" ve “Devir Senedi”
  Türkiye’de Yerleşik Finansal Kiralama Şirketleri ile kiracısı arasında yapılan “ Finansal Kiralama Sözleşmesinin aslı
  Tescil işaretinin ve bayrağın hava aracı üzerinde görülecek şekilde önden ve yandan fotoğrafları. (bkz.ANNEX-7)
  Uçuşa Elverişlilik Sertifikası örneği
  Hizmet Tarifesinde yayımlanan Hizmet Bedeli
   
   
  Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçlarının yurt içindeki veya yurtdışındaki sahibinin değişmesi sebebiyle tescil sertifikasının ve sicil kayıtları değişikliğinin yapılması işlemidir.

  Hava araçlarının sahip değişikliklerini kayıt altına almamızın nedeni hava aracı mülkiyet hakkının kazanılmasının o hava aracının sicile kayıt edilmesi ile mümkün olmasıdır. Hava aracının devredilmesi mülkiyet hakkının da devredilmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple hava aracı sahip değişikliklerinin sicile kaydedilmesi gerekmektedir. Hava aracı sahip değişikliği gerçekleştiğinde sorumluluk satın alan gerçek veya tüzel kişi(ler)e aittir.

  Sahip Değişikliği İçin Gereken Belgeler

  Tescil Müracaat Formu
  Noter huzurunda düzenlenmiş "Satış Sözleşmesi" ve bu Sözleşmeden doğan vergi, harç vb. makbuz örnekleri,
  Varsa Noter Onaylı Eski İşletme Anlaşması Feshi
  Noter Onaylı Yeni İşletme Anlaşması
  Noter Onaylı İmza Sirküleri
  Vergi İlişik Kesme Belgesinin Aslı
  Finansal Kiralama Yoluyla geçici ithali yapılan hava araçları için FİDER tarafından onaylanan “Tadil Sözleşmesi”
  Sigorta (Hava aracının 3. şahıs mali mesuliyet sorumluluğu işleticisine aittir)
  Tescil Sertifikasının Aslı
  Hizmet Tarifesinde yayımlanan Hizmet Bedeli
   
   
  Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçlarının işleticisinin değişmesi sebebiyle tescil sertifikasının ve sicil kayıtları değişikliğinin yapılması işlemidir.

  Hava aracı işletici değişikliği hava aracının mevcut operatörünün değişmesidir. Tabii ki bu değişiklik yerli bir operatörün başka bir yerli operatör olarak değişmesidir. Hava aracı işleticilerine gelen herhangi bir takyidat yüzünden hava aracı üzerine herhangi bir kayıt düşülmez.

  Türk Sicil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçlarının sahipleri ister Türk olsun ister yabancı olsun işleticilerinin Türk olmasından dolayı bizim tescilimize kayıtlı olurlar. Bazen sahibi Türk olduğu halde işleticisi yabancı olan hava araçları da olabilir. Bu durumda bu hava araçları bizim tescilimizde kayıtlı bulunmazlar.

  İşletici Değişikliği İçin Gereken Belgeler

  Tescil Müracaat Formu
  Varsa Noter Onaylı Eski İşletme Anlaşması Feshi
  Noter Onaylı Yeni İşletme Anlaşması
  Noter Onaylı İmza Sirküleri
  Vergi İlişik Kesme Belgesinin Aslı
  Sigorta ( Hava aracının 3. şahıs mali mesuliyet sorumluluğu işleticisine aittir)
  Tescil Sertifikasının Aslı
  Hizmet Tarifesinde yayımlanan Hizmet Bedeli
   
   
   
   
  Hava aracı sahibinin adresinin, ticari unvanının, hava aracının maksimum kalkış ağırlığının değişmesi ve sertifikanın kaybolması sebebiyle tescil sertifikasının yenilenmesi ve sicil kayıtlarının değiştirilmesi işlemidir.

  Adres, Unvan ve Maksimum Kalkış Ağırlığının Değişmesi İçin Gereken Belgeler

  Adres ve unvan değişiklikleri için Ticaret Sicil Gazetesi.
  Maksimum kalkış ağırlığı değişikliği için imalatçı firma hava aracı uçuş el kitabı sayfası (ilgili AFM sayfası)
  Kayıp sebebiyle yeniden sertifika düzenlenmesi için ulusal gazetede yayınlanmış kayıp ilanı
  Hizmet Tarifesinde yayımlanan Hizmet Bedeli
   
   
   
  Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçlarının yurtdışına satışı, ekonomik ömrünü doldurması, kaza-kal sebeplerinden herhangi birisinin gerçekleşmesi sebebiyle terkin işleminin yapılmasıdır.

  Tescilden terkin demek, Türk Sivil Hava Aracı Sicili’ne kaydedilmiş bir hava aracının 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 61 ve 62nci maddelerine göre Türk Sivil Hava Aracı Sicili’nden kaydının silinmesi demektir. Bir hava aracının tescilden terkin edilmesinin yasal dayanağı olan bu maddelerden biri re’sen terkin diğeri ise talep üzerine terkin’dir.


  Re’sen Terkin:

  “49 uncu madde uyarınca Türk sivil hava aracı sayılması için bulunması gereken nitelikler ortadan kalkarsa veya bu nitelikleri haiz olmayan bir kişinin mülkiyetine geçerse ”
  Tescil kayıtlarımızda hava aracının sahibi olarak görünen gerçek veya tüzel kişilerin 49uncu maddede açıklanan Türk olma özelliğini kaybettiğinin belgelerle (Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Hazirun Cetveli, T.C.Kimlik Belgesi vb.) ispatlanması üzerine, herhangi bir başvuruya gerek duyulmaksızın Genel Müdürlüğümüz tarafından söz konusu hava aracının Türk Sivil Hava Aracı Sicili’nden kaydı silinir.
  “Yabancı bir devletin siciline kaydedilirse veya Türk siciline kaydedildiği halde, yabancı sicildeki kaydı terkin edilmemiş olursa”
  Türk Sivil Hava Aracı Sicili’ne kayıtlı herhangi bir hava aracı başka bir ülkenin siciline kayıt edilemez. Çünkü hava aracının gittiği ülkenin sivil havacılık otoritesinin, o ülkenin siciline kayıt yapabilmesi için hava aracının halen kayıtlı olduğu ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından düzenlenmiş de-registration (tescilden düşme) belgesini talep eder. Türk Hava aracı siciline bir hava aracı kaydederken mutlaka tescilden düşme veya non-registration sunulmak zorundadır. Bu belge olmadıkça kayıt yapılmaz. Böyle bir durum meydana geldiğinde durumun resmi belge ile ortaya çıkmasını müteakip söz konusu hava aracı herhangi bir başvuru aranmaksızın Türk tescilinden re’sen terkin edilir.
  Talep Üzerine Terkin:

  “Bir Türk sivil hava aracının fiilen veya itibari olarak harabiyeti veya tam zayi uğraması halinde malikin başvurusu üzerine sicilden kaydı silinir ve tescil belgesi iptal olur”

  Her ne kadar bu madde hava aracının fiilen veya itibari olarak harabiyeti veya tam zayi uğraması hali ile sınırlandırılmış ise de uygulamada gerçekleşen bütün terkin işlemlerinin gerekçesi malikin başvurusu üzerine yapılmaktadır. Malikin başvurusu ise aşağıdaki sebeplerden olabilir:

  Hava aracının fiilen veya itibari olarak harabiyeti,
  Hava aracının kal olması,
  Hava aracının herhangi bir sebeple fiili olarak kullanılamaz hale gelmesi (örn.Tarım Bakanlığı’nın...tarih ve…sayılı talimatı ile uçakla havadan zirai ilaçlama uçuşlarını yasaklaması sebebiyle zirai ilaçlama amaçlı kullanılan hava araçlarının atıl durumda kalması)
  Hava aracının yurt dışına satılması,
  Finansal kiralama yolu ile gelmiş bir hava aracının sözleşme süresinin dolması sebebiyle iade edilmesi veya temerrüde düşmesi sonucu BDDK’dan gelen talep üzerine.
  Terkin İçin Gereken Belgeler

  Tescil Müracaat Formu
  Varsa Noter Onaylı İşletme Anlaşması Feshi
  Vergi İlişik Kesme Belgesinin Aslı
  Noter Onaylı İmza Sirküleri
  Tescil ve Uçuşa Elverişlilik Sertifika Asılları
  "Satış Sözleşmesi" aslı ve bu sözleşmeden doğan vergi, harç vb. makbuz örnekleri
  Satış sözleşmesi Türkçe dışında yapılmış ise noter onaylı Türkçe çevirisi
  Finansal Kiralama Anlaşmasının erken feshi halinde FİDER’den alınacak uygunluk yazısı
  Apostilli Yetki Belgesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi
  Adi Kiralama Sözleşmesinin Erken Feshi Halinde Tarafların noter onaylı fesih anlaşması
  Kaza Nedeniyle terkin ediliyorsa Sivil Hava aracı Kazaları Soruşturma Yönetmeliği SHY-13 Çerçevesinde hazırlanan Kaza Raporu.
  Sahibinin talebi halinde Terkin için Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Teknik Denetim Raporu
  Hizmet Tarifesinde yayımlanan Hizmet Bedeli (bkz. SHGM Hizmet Tarifesi)
   
   
   
  Hava Aracına Dair Hukuki İşlemler
   
  İpotek Tescili
  İpotek alacaklısı ile ipotek borçlusu (hava aracı sahibi) arasında yapılmış olan ipotek sözleşmesinin Türk Sivil Hava Aracı Siciline tescili ve üçüncü kişiler açısından da hüküm ifade edebilmesi için aşağıdaki belgeler ile Genel Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

  Noter onaylı ipotek sözleşmesi
  Genel Müdürlüğümüz hizmet tarifesinde yer alan İpotek Tescil Bedelinin yatırıldığına dair dekont
  Hava aracının sahibi ile işleticisinin farklı olması durumunda işletici tarafından tescile muvafakat edildiğine dair yazılı beyan (beyanda imzası bulunanlar bu hususta imza atmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir)
  İpoteğin tescili talebini içeren Genel Müdürlüğümüze hitaben yazılmış bir üst yazı (üst yazıda imzası bulunanlar bu hususta imza atmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir)
  Söz konusu başvuru evrakların elden teslimi suretiyle yapılabileceği gibi, evrakların Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabilir. Ayrıca işlemlerin temsilci vasıtasıyla yapılması durumunda temsilci de işlemleri yapma yetkisini gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdür. Vekâletin yurtdışından verilmesi durumunda “apostil şerhi” taşıması gerekmektedir.


  İpotek Fekki
  İpotek alacaklısı ile ipotek borçlusu (hava aracı sahibi) arasında yapılmış ve Türk Sivil Hava Aracı Siciline tescil edilmiş ipotek sözleşmesinin terkin edilebilmesi için aşağıdaki belgeler ile Genel Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir:

  İpotek alacaklısı tarafından Genel Müdürlüğümüze hitaben yazılmış ipotek fekkini talep eden bir üst yazı (üst yazıda imzası bulunanlar bu hususta imza atmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir)

  Söz konusu başvuru evrakların elden teslimi suretiyle yapılabileceği gibi, evrakların Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabilir. Ayrıca işlemlerin temsilci vasıtasıyla yapılması durumunda temsilci de işlemleri yapma yetkisini gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdür. Vekâletin yurtdışından verilmesi durumunda “apostil şerhi” taşıması gerekmektedir.
   
   
  IDERA Kaydı
  IDERA’NIN KAYDI (Gayrikabil-i Rücu Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki Formu)

  “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme (Capetown Sözleşmesi)” ile “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol (Hava Aracı Protokolü)” çerçevesinde sunulacak IDERA’nın, Genel Müdürlüğümüzün “Gayrikabil-ü Rücu Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki Formu’nun (IDERA) Kayda Alınmasına, İptal Edilmesine ve İcrasına İlişkin Talimatına (SHT-IDERA) uygun olarak Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir.

  Hava Aracı Protokolü’nün Ekinde yer alan Formun (IDERA);
  Türkçe olarak düzenlenmesi durumunda noter huzurunda onaylama biçiminde düzenlenmesi ve yeminli tercüman tasdikli İngilizce tercümesi ile Türkçe aslı,
  İngilizce olarak düzenlenmesi durumunda ilgili mevzuatın cevaz verdiği hallerde apostil şerhini veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu şerhini taşıması ve yeminli tercüman tasdikli Türkçe tercümesi ile İngilizce aslı,
  Yetkili tarafa ait kişi ve adres bilgilerini içeren, yetkili tarafın adresinin yurtdışında olması halinde yetkili taraf veya temsilcisinin Türkiye’deki ikamet adresini bildiren bir yazı (yazıda imzası bulunanlar bu hususta imza atmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir)
  Genel Müdürlüğümüz hizmet tarifesinde yer alan IDERA Kayıt Bedelinin yatırıldığına dair dekont,
  Borçlu tarafından imzalanacak olan SHT-IDERA Talimatının 1 numaralı Ekinde yer alan beyan (beyanda imzası bulunanlar bu hususta imza atmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir)
  Borçlu tarafından IDERA’nın kaydı talebini içeren Genel Müdürlüğümüze hitaben bir üst yazı (yazıda imzası bulunanlar bu hususta imza atmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir)

  IDERA kaydına ilişkin ayrıntılı bilgilere yukarıda bahsi geçen mevzuattan ve özellikle SHT-IDERA talimatının “Formun Şekli ve Sunulması” başlıklı 6ncı maddesinden ulaşılabilir.

  Söz konusu başvuru evrakların elden teslimi suretiyle yapılabileceği gibi, evrakların Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabilir. Ayrıca işlemlerin temsilci vasıtasıyla yapılması durumunda temsilci de işlemleri yapma yetkisini gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdür. Vekâletin yurtdışından verilmesi durumunda “apostil şerhi” taşıması gerekmektedir.

  IDERA İptali
  IDERA’NIN İPTALİ (Gayrikabil-i Rücu Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki Formu)

  “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme (Capetown Sözleşmesi)” ile “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol (Hava Aracı Protokolü)” çerçevesinde sunulacak IDERA’nın, Genel Müdürlüğümüzün “Gayrikabil-ü Rücu Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki Formunun (IDERA) Kayda Alınmasına, İptal Edilmesine ve İcrasına İlişkin Talimat (SHT-IDERA)”ına uygun olarak Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydı yapılmış olan IDERA’nın iptali için aşağıdaki belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir:

  Yetkili tarafın doldurup imzalayacağı SHT-IDERA Talimatının 2 numaralı Ekinde yer alan “Gayri kabil-i Rücu Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki İptal Formunun;
  Türkçe olarak düzenlenmesi durumunda noter huzurunda onaylama biçiminde düzenlenmesi ve yeminli tercüman tasdikli İngilizce tercümesi ile Türkçe aslı,
  İngilizce olarak düzenlenmesi durumunda ilgili mevzuatın cevaz verdiği hallerde apostil şerhini veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu şerhini taşıması ve yeminli tercüman tasdikli Türkçe tercümesi ile İngilizce aslı,
  Borçlu tarafından IDERA’nın iptali talebini içeren Genel Müdürlüğümüze hitaben bir üst yazı (yazıda imzası bulunanlar bu hususta imza atmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir)

  IDERA’nın iptal edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgilere yukarıda bahsi geçen mevzuattan ve özellikle SHT-IDERA talimatının “Gayrikabil-i Rücu Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki Formunun İptali” başlıklı 9 uncu maddesinden ulaşılabilir.

  Söz konusu başvuru evrakların elden teslimi suretiyle yapılabileceği gibi, evrakların Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabilir. Ayrıca işlemlerin temsilci vasıtasıyla yapılması durumunda temsilci de işlemleri yapma yetkisini gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdür. Vekâletin yurtdışından verilmesi durumunda “apostil şerhi” taşıması gerekmektedir.

  GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU’NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA) BİRİNCİ BÖLÜM
   
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm Amaç MADDE 1- (1)Bu Talimatın amacı, “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol” kapsamında Gayrikabil-i Rücü Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki Formu’nun (IDERA) kayda alınmasına, iptal edilmesine ve icrasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam: MADDE 2- (1)Bu Talimat “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol”de düzenlenen hususları ve hava araçlarını kapsar. Dayanak MADDE 3- (1)Bu Talimat, 10/3/2011 tarihli ve 6192 sayılı “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol”ün beyanlar ile onaylanmasına ilişkin Kanun, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen; a) Form: Protokül’ün ekinde düzenlenen Gayrıkabil-i rücû sicilden terkin ve ihraç talebi yetki formunu(IDERA), b) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü, c) Protokol: Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol’ü, ç) Sicil: 2920 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinde düzenlenen “Uçak Sicilini”, d) Sözleşme: Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme’yi, e) Yetki İptal Formu: Bu Talimatın Ek-2’sinde düzenlen Gayrıkabil-i rücû sicilden terkin ve ihraç talebi yetki iptal formunu, ifade eder. (2) Bu Talimat’ta kullanılan tanımlar ayrıca tanımlama gerekmeksizin Sözleşme ve Protokol’de kullanılan kelimeler ile aynı anlamı taşır.
   
   
   
  GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU’NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA) BİRİNCİ BÖLÜM
   
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm Amaç MADDE 1- (1)Bu Talimatın amacı, “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol” kapsamında Gayrikabil-i Rücü Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetki Formu’nun (IDERA) kayda alınmasına, iptal edilmesine ve icrasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam: MADDE 2- (1)Bu Talimat “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol”de düzenlenen hususları ve hava araçlarını kapsar. Dayanak MADDE 3- (1)Bu Talimat, 10/3/2011 tarihli ve 6192 sayılı “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol”ün beyanlar ile onaylanmasına ilişkin Kanun, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen; a) Form: Protokül’ün ekinde düzenlenen Gayrıkabil-i rücû sicilden terkin ve ihraç talebi yetki formunu(IDERA), b) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü, c) Protokol: Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol’ü, ç) Sicil: 2920 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinde düzenlenen “Uçak Sicilini”, d) Sözleşme: Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme’yi, e) Yetki İptal Formu: Bu Talimatın Ek-2’sinde düzenlen Gayrıkabil-i rücû sicilden terkin ve ihraç talebi yetki iptal formunu, ifade eder. (2) Bu Talimat’ta kullanılan tanımlar ayrıca tanımlama gerekmeksizin Sözleşme ve Protokol’de kullanılan kelimeler ile aynı anlamı taşır. 540737883 Öncelikle Uygulanacak Hüküm MADDE 5- (1)14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 68/A maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti adına 16/11/2001 tarihinde Cape Town’da imzalanan ve 10/3/2011 tarihli ve 6192 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol” ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol” hükümleri esas alınır. İKİNCİ BÖLÜM Formunun kayda alınması Formun Şekli ve Sunulması MADDE 6- (1) Borçlu, Protokül’ün ekinde düzenlenen Formu esas almak suretiyle, Formu Genel Müdürlüğe ibraz ettiği takdirde, Form Protokol’ün XIII üncü maddesinin 2 inci fıkrasına göre Genel Müdürlük tarafından kayda alınır. (2)Protokolün Ek’inde yer alan Formun; a) Noter huzurunda onaylama biçiminde düzenlenmesi; form yurt dışında düzenlenmiş ise ilgili mevzuatın cevaz verdiği hallerde apostil şerhini taşıması veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu şerhini taşıması, b) Türkçe olarak düzenlenmesi halinde, yeminli tercüman tasdikli İngilizce tercümesi ile Türkçe aslının; İngilizce olarak düzenlenmesi halinde, yeminli tercüman tasdikli Türkçe tercümesi ile İngilizce aslının birlikte, c) Yetkili tarafa ait adres bilgilerini içermesi, yetkili tarafın adresinin yurtdışında olması halinde yetkili taraf veya temsilcisinin Türkiye’deki ikamet adresinin bildirilmesi, ç) Borçlu tarafından Bu Talimat’ın Ek-1 inde yer alan beyan ve bir üst yazı ile Genel Müdürlüğe sunulması ile Form Genel Müdürlük tarafından kayda alınır. (3) Formun eksik olarak sunulması veya Protokolün Ek’inde düzenlenenden farklı olması halinde Form Genel Müdürlük tarafından kabul edilmeyerek başvuru sahibine iade edilir. (4) Bu maddede belirtilen özelliklere sahip Formun Borçlu tarafından usulüne uygun olarak Genel Müdürlüğe sunulması ile, Borçlu, Yetkili Tarafın Forma esas Hava Aracını/uçağı herhangi bir anda: (a) 7 Aralık 1944 tarihinde Chicago’da imzalanmış olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin amaçları bakımından Genel Müdürlük tarafından tutulan Uçak Sicilinden terkinini sağlayabileceğini, (b) Türkiye Cumhuriyeti’nden ihracını ve bilfiil naklini sağlayabileceğini kabul eder. 540737883 Formun saklanması MADDE 7- (1) Form, hava aracının kayıtlı olduğu sicil defterinin ilgili sayfasına Genel Müdürlük gelen evrak kaydına alındığı tarih ve sayı ile kaydedilir. Bu Form ilgili hava aracının dosyasında saklanır. (2) Hava aracının Sicilde tescili olmaması durumunda, öncelikle hava aracının Sicile tescil edilmesi beklenir. Form, ilgili hava aracının sicile tescilinden sonra kayda alınır. (3) Ancak, Formun düzenlenme tarihinin anlaşmanın bağıtlanmasından sonraki bir tarihte olması gereklidir. (4)Kayda alınan Formun kaydolduğuna ilişkin bilgi yazısı Genel Müdürlük tarafından 15 iş günü içerisinde ilgili taraflara gönderilir. (5) Bir hava aracı için sadece geçerli tek bir form düzenlenebilir. Bir hava aracı ile ilgili birden çok formun Genel Müdürlük tarafından kayda alınmasının talep edilmesi halinde, Genel Müdürlük gelen evrak kaydına alındığı tarih ve sayı ile önce olan form kayda alınır. Yetkili tarafın değişmesi MADDE 8- (1) Form’daki Yetkili Tarafın taraflar arasındaki anlaşmaya dayanarak alacaklı sıfatını kaybetmesi halinde, bu Forma dayanılarak işlem yapılamaz. (2)Borçlu’nun Yeni Yetkili Taraf lehine, yeni form düzenlenmesi ve bu Talimatın 6 ncı maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak Genel Müdürlüğe sunması halinde Form kayda alınır. Gayrıkabil-i rücû sicilden terkin ve ihraç talebi yetki formunun iptali MADDE 9- (1)Form, Yetkili Tarafın yazılı muvafakati olmaksızın sadece Borçlu’nun talebiyle geri alınamaz. Genel Müdürlük, ancak, Yetkili Tarafın talebi üzerine, bu Talimatın Ek-2’sinde düzenlenen Yetki İptal Formu esas alınmak suretiyle yapılan başvuruyla Formu kaldırır. (2) Yetkili Tarafın talebinin; a) Hava aracının tanımını, üretim adını, modelini, seri numarasını ve kayıt numarasını, b) Form’un tarihini ve formla ilgili açıklayıcı bilgileri Genel Müdürlük evrak kaydına alındığı tarihi ve sayıyı içermesi, c) Yetkili Taraf tarafından noter huzurunda onaylama biçiminde düzenlenmesi, yurt dışında düzenlenmiş ise ilgili mevzuatın cevaz verdiği hallerde yapılmış olması halinde apostil şerhini taşıması veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu şerhini taşıması gerekmektedir. (3) Yetki İptal Formunun, a) Noter huzurunda onaylama biçiminde düzenlenmesi, yurt dışında düzenlenmiş ise ilgili mevzuatın cevaz verdiği hallerde yapılmış olması halinde apostil şerhini taşıması veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu şerhini taşıması, 540737883 b) Türkçe olarak düzenlenmesi halinde, yeminli tercüman tasdikli İngilizce tercümesi ile Türkçe aslının; İngilizce olarak düzenlenmesi halinde ise, yeminli tercüman tasdikli Türkçe tercümesi ile İngilizce aslının sunulması, c) Borçlu tarafından bir üst yazı ile Genel Müdürlüğe sunulması ile Yetki İptal Formu Genel Müdürlük tarafından işleme alınır. (4) Yetki İptal Formunun eksik olarak sunulması halinde Yetki İptal Formu kabul edilmez ve Genel Müdürlük tarafından başvuru sahibine iade edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Terkin ve İhraç Talebi Terkin ve ihraç talebi MADDE 10 (1) Daha önceden usulüne uygun olarak sunulan Forma dayanılarak Yetkili Taraf, talep dilekçesi ile; a)Hava aracının sicilden terkin edilmesini ve, b)Hava aracını nesnesinin bulunduğu ülkeden ihraç edilmesini ve bilfiil naklini Genel Müdürlükten isteyebilir. (2) Sicilden terkin ve ihraç talebi aşağıdaki hususları içermelidir: a)Hava aracının tanımı, üretim adı, modeli, seri numarası ve kayıt numarası, b)Hava aracının hangi ülkeye ihraç edileceği, c)Talep edenin yetkili olduğuna dair belge ve imzasını, ç)Uluslararası Sicil Arama Sertifikası örneğini veya Uluslararası Sicile kayıtlı olmadığına dair beyanı, d)Talep dilekçesi aslı, e)Motorlu Taşıtlar Vergisi İlişik Kesme Belgesi. (3) Eksik başvurular Genel Müdürlük tarafından işleme alınmaz. (4)Protokol Madde IX(1) de öngörülen yasal yollara ilişkin olarak, alacaklının Genel Müdürlüğe Protokol Madde IX(1) de belirtilen yasal yolları icra ettirmeye yetkili olduğunu bildirmesinden itibaren beş iş günü içerisinde talebi değerlendirilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlük MADDE 11- (1) Bu Talimat 1 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12- (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. 540737883 EK-1 Tarafımdan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne sunulan, Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol’ün XIII. Maddesi ile tanınan yetki uyarınca alacaklı/yetkili taraf ………………………………………………………………………lehine ……………… tarihinde düzenlenmiş olan Genel Müdürlük gelen evrak kaydına ………..……. Tarih ve …….. sayı ile kayıtlı gayrikabil-i rücû sicilden terkin ve ihraç talep yetki formuna dayanarak; Yetkili Tarafın Forma esas Hava Aracını/uçağı herhangi bir anda talebi ile: (a) 7 Aralık 1944 tarihinde Chicago’da imzalanmış olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin amaçları bakımından Genel Müdürlük tarafından tutulan Uçak Sicilinden terkinini sağlayabileceğini, (b) Türkiye Cumhuriyeti’nden ihracını ve bilfiil naklini sağlayabileceğini kabul eder ve Anılan Protokol Madde 54(2) çerçevesinde yapılan deklarasyon’da yer alan “Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşme çerçevesinde alacaklının başvurabileceği her türlü yasal yolun Konvansiyonun ilgili hükmünde açıkça mahkemeye müracaat edilmesi gerektiği şart koşulmadıkça, mahkemede dava açılmadan ve mahkeme izni olmadan icra edebileceğini deklare eder” hükmü kapsamında yetkili taraf/alacaklı lehine yukarıda belirtilen Form ile kurulmuş hakları kullanırken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Anılan Protokol Madde 54(2) çerçevesinde yapılan deklarasyon kapsamında herhangi bir belge aranmayacağını bildiğimi ve kabul ettiğimi bu bakımdan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ikmal edilecek işlemlerle ilgili herhangi bir arz ve talepte bulunmayacağımı beyan ederim. İşletmecinin / Malikin Adı ………………………………………… İşletmeci/ Malik adına imzalayan İmza Sahibinin Adı ………………………………………… İmza Sahibinin Ünvanı …………………………………………. 540737883 EK-2 GAYRIKABİL-İ RÜCU SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ İPTAL FORMU Tarih : Kime : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Konu : Gayrikabil-i Rücü Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetkisi İptali Bu belge, aşağıdaki imza sahibi tarafından, Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol’ün XIII. Maddesi ile tanınan yetki uyarınca alacaklı/yetkili taraf ……………………………………………………………………… lehine ………………….. tarihinde ……………………………………….. düzenlenmiş olan bir gayrikabil-i rücû sicilden terkin ve ihraç talep yetkisinin veren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gelen evrak kaydına ………..……. Tarih ve …….. sayılı ile kayıtlı gayrikabil-i rücû sicilden terkin ve ihraç talep yetkisi formunun iptaline ilişkindir. HAVA ARACININ: Tescilli–işletmecisi/Sahibi-İmza Sahibi:…………………………………………………... Helikopter/Hava aracının imalatçı seri adı:……………………………………………….. İmalatçı model numarası:…………………………………………………………………… İmalatçı seri numarası :……………………………………………………………………. Tescil numarası/işareti :…………………………………………………………………….. (tüm takılmış, kurulmuş veya iliştirilmiş eklentileri, parçaları ve donanımları ile birlikte “hava aracı”) Yukarıda özellikleri belirtilmiş olan hava aracına ilişkin ………………. onaylanan ve Genel Müdürlüğünüz gelen evrak kaydına ………..……. Tarih ve …….. sayılı Gayrikabil-i Rücü Sicilden Terkin ve İhraç Talebi Yetkisi Formu ile kayda alınan ve söz konusu Formda belirtilen yetkili taraf/alacaklı lehine düzenlenmiş tüm hak ve menfaatlerden vazgeçtiğimi bu yazı ile bildiririm. İşletmecinin / Malikin Adı ………………………………………… İşletmeci/ Malik adına imzalayan İmza Sahibinin Adı ………………………………………… İmza Sahibinin Ünvanı ………………………………………… Adres ve İletişim Bilgileri: ……………………………
   
  Uçak Helikopter Satın Alma Görüşmelerinde Gerekli Olan Evraklar
   
   
  Copyright © 2012 Jet Hava Yolları